Kontakt og Sociale Medier

Fritidscenter Indre By og Christianshavn

Gammeltoftgade 19

1355 København K

http://www.fc-christianshavnindreby.kk.dk

LH69@buf.kk.dk