Fritids, junior- og ungdomsklubberne Indre by & Christianshavn Art & Kreativitet

Kunst og kreativitet

Kunst og kreativitet - Design, syning, træ, paint, keramik....

Klubberne tilbyder mange former for kreative værksteder. Der er mulighed for at lave keramik, sy, at designe, lave træarbejde, digital kunst og at tegne m.m. Vores værksteder har også fokus på årlige traditioner, medlemmernes ønsker og at inspirere til nye ideer og udfordringer.

Projekt "Bæredygtig fremtid" 

Samarbejde på tværs af de forskellige klubber, hvor børnene og de unge vil designe, producere og fremvise kreationer og produkter af genbrugsmaterialer under temaet ”Bæredygtig fremtid”. Projektet er en langvarig proces, og vi indtænker bæredygtighed i mange af vores kreaprojekter.


Pædagogiske overvejelser

  • Viden omkring forskellige teknikker og materialer med udgangspunkt i genbrugsmaterialer
  •  Oplevelse af en kreativ proces, fra inspiration til færdigt produkt
  •  Introduktion til andre klubkulturer, relationer på tværs og samarbejde. (Fælles tredje)
  •  Fælleskab, hvor der er et fælles mål og der gives inspiration på tværs
  • Anderkendelse af omverden, hvor selvværd og selvtillid styrkes
  •  At barnet / den unge ikke bare er brugeren af kulturen, men også er producent i den