Fritids, junior- og ungdomsklubberne Indre by & Christianshavn Kolonier & team- og temature

Kolonier - Ski, Sommerkolonier og udlandskolonier

UK berlin 2019.pdf

Fritidscenteret har mange forskellige kolonier med overnatning hvert år. Vi har stort fokus på netop de muligheder, der er i forskellige typer kolonier, såsom; Det relationsdannende, kompetenceudvikling, social læring, tilhørsforhold og fællesskab igennem oplevelser af den ene eller anden art. Ved teamture har vi alderssvarende fokus, og temature/kolonier er vores fokus på identitetsprocesser og individet i det sociale fællesskab. Vi har fokus på, at der skal være noget at glæde sig til og se frem til jo ældre, man bliver. 

For Fritidsklubberne er der faste Teamture, mindre temature i weekender/ferieperioder samt årlige kolonier til blandt andet Bornholm, Sverige og Hemsedal (Ski). Juniorklubberne har de samme muligheder som fritidsklubberne, men bliver også tilbudt: Ture til Island, Færøerne, Lalandia, Skonnerttur o.m.a. Ungdomsklubberne har hvert år mulighed for at komme med ønsker og være med til at planlægge deres kolonier. I år har vi en efterårstur for UK til Berlin: Street, skat og art tur. Sommerkolonierne er planlagt for 2019. FK og JK medlemmer kan tilmelde sig: Bornholm eller Sverige i uge 27, JK medlemmerne kan også tilmelde sig Skonnert sejladstur i uge 32, og UK medlemmerne kan tilmelde sig sommerturen til kreta i uge 27. 

Video fra årets skitur til Hemsedal 2019.

Skitur Hemsedal 2018

Fritids- og juniorklubbens årlige skitur til Hemsedal - Norge. Vi havde en fantastisk tur, se lidt fra turen på de 2 videoer;0)

Efterårets kolonier for junior- og ungdomsklubmedlemmerne 2017

I efterårsferien drog juniorklubberne til Færøerne, og Ungdomsklubber til Berlin. Det blev 2 fantastiske ture hvor de fælles oplevelser samlede på kryds og tværs. 

Skitur 2017 - Hemsedal / Fritids- og juniorklubberne

FCIC's første fælles skitur på tværs af alle fritids- og juniorklubberne. Fokus på fællesskab, tilhørsforhold, kompetenceudvikling og oplevelser. En fantastisk tur med sol, sne og dejlige hytter. Denne succes vil vi gerne fortsætte, og vi har allerede booket Hemsedal igen til uge 7 i 2018;0)