Fritids, junior- og ungdomsklubberne Indre by & Christianshavn

Medlemsråd

Medlemsråd i FCIC - Medbestemmelse

Vi prioriterer medlemsindflydelse højt, så medlemmerne bliver hørt, når der træffes beslutninger om kolonier, ture, aktiviteter, indkøb, forbedringer, ændringer af rum.

Alle klubafdelinger har et medlemsråd, et børneråd eller et ungdomsråd. Rådet består af børn og unge fra de forskellige skoler og klasser der er tilknyttet de respektive klubber. Vi tilstræber at alle klasser er repræsenteret med et helst to medlemmer. Klubrådene afholder møde cirka en gang om måneden. De enkelte råd vælger en formand og en næstformand til at repræsentere klubben i Repræsentantskabet.  


Repræsentantskabet  er det øverste råd bestående af formand og næstformand fra de fire afdelinger. Det holder møde fire gange årligt med leder Lise Løvborg. Derudover deltager repræsentantskabet i forskellige ture og aktiviteter (både alene og sammen med de andre klubrådsmedlemmer).  

Repræsentantskabet har blandt andet til opgave at indstille hvor stor en del af fritidscentrets årsbudget, medlemmerne skal råde direkte over.  Denne indstilling videregives til forældrerådet til endelig beslutning. Repræsentantskabet beslutter også, hvordan de midler skal fordeles. Altså hvor mange penge repræsentantskabet selv skal råde over, hvor mange de enkelte klubråd kan råde over, og hvor mange penge der skal afsættes til rådsmøder og medlemsmøder. Repræsentantskabet kan også komme med ønsker om større arrangementer for hele fritidscenteret.

Medlemsmøder  er et møde for alle medlemmer i den enkelte klub. Alle medlemmer kan stille forslag til behandling.