Fritids, junior- og ungdomsklubberne Indre by & Christianshavn

Medlemsråd i FCIC - Medbestemmelse

I FCIC er medindflydelsen for børnenes og de unges klubliv højt prioriteret. Vi tilstræber at medlemmerne har en vigtig stemme i de beslutninger der træffes i FCIC. Dette være sig: Kolonier, ture, aktiviteter, indkøb og forbedringer, ændringer af rum o.m.a. 
* Alle klubafdelinger har et medlemsråd, det kan hedde; Juniorråd, børneråd, ungeråd osv. Rådet består af børn og unge fra de forskellige skoler og klasser der går i den aktuelle klub. Vi tilstræber at alle råd består af minimum et barn/ung (gerne 2 børn/unge) fra hver klasse, for at sikre den brede repræsentation i rådet. Klubråd afholder ca. 1 møde en gang pr. måned. De enkelte råd vælger en formand og en næstformand til at repræsentere klubben i det overordnet repræsentantsskab. 

* Repræsentantsskabet er det øverste råd bestående af formand/næstformand (børn/unge) fra alle klubafdelinger. Repræsentantsskabet holder 4 møder årligt med Fritidscenterleder Lise Løvborg, derudover tager repræsentantsskabet på forskellige ture/aktiviteter hvert år (det være sig alene eller sammen med klubrådsmedlemmerne). Repræsentantsskabet har blandt andet til opgave at indstille hvor mange penge af FCIC's årsbudget medlemmerne skal råde direkte over.  Denne indstilling videregives til forældrerådet til endelig beslutning. Repræsentantsskabet kan også beslutte hvordan fordelingen af de penge medlemmerne kan råde direkte over skal fordeles: Ex. hvor mange penge beholder repræsentantsskabet selv og hvordan søges disse midler af ex. et klubråd. og hvor mange penge skal de enkelte klubråd råde over, og skal der ex. afsættes penge direkte til medlemsmøderne (børnemøder, juniormøder, ungemøder for alle medlemmer der gerne vil deltage) Repræsentantsskabet kan også komme med ønsker til større arrangementer for hele fritidscenteret. Ex. OL 2018, som de har besluttet i 2017, tur til Folkemødet 2018 for alle medlemsråd i FCIC m.v..
*Medlemsmøder (Børne, junior- og ungemøder er månedlige møder som er åbne for alle de medlemmer (børn/unge) der vil deltage. Alle medlemmer kan stille forslag til behandling til medlemsmøderne. Man stiller et forslag inden deadline, som så kommer op på medlemsmøde til behandling. (det være sig at der skal bruges penge af puljen til et særlig køb/tur eller lign.) Hvis forslaget kan træffes uden yderligere behandling afstemmes der direkte om det til medlemsmødet, hvis der søges om særlig dispensation til ex. at få lov at spille et spil hvor aldersgrænsen er for ældre, så skal forslaget stilles videre til medlemsrådet, som så stiller det videre til repræsentantsskabet, og til sidst forældrerådet til endelig beslutning.

* Folkemøde 2018 på Bornholm
Repræsentantsskabet har arrangeret at Medlemsrådene fra FC skal deltage i Folkemødet 2018 på Bornholm. Tilmelding er slået op på APP'en og er kun for rådsmedlemmer. Vi tager afsted fredag d. 15.juni og kommer retur søndag d. 17.juni 2018.