Fritids, junior- og ungdomsklubberne Indre by & Christianshavn

Fritidscenteret har mange forskellige team- og temature med overnatning hvert år. Vi har stort fokus på netop de muligheder, der er i forskellige typer overnatningsture såsom; Det relationsdannende, kompetenceudvikling, social læring, tilhørsforhold og fællesskab igennem oplevelser af den ene eller anden art. Ved teamture har vi alderssvarende fokus, og temature er vores fokus på identitetsprocesser og individet i det sociale fællesskab. Vi har fokus på, at der skal være noget at glæde sig til og se frem til jo ældre, man bliver.

For Fritidsklubberne er der faste Teamture, mindre temature i weekender/ferieperioder samt de årlige kolonier til blandt andet Bornholm og Hemsedal (Ski). Juniorklubberne har de samme muligheder som fritidsklubberne, men bliver også tilbudt: Ture til Island, Fæøerne, Lalandia o.m.a. Ungdomsklubberne har medindflydelse på hvor deres tema- og teamture går hen, i år er der en street, art og skate tur til Berlin. 


Teamtur på tværs af fritidsklubberne i FCIC

I sensommeren 2017 havde afholdte vi Teamtur på tværs af alle Fritidsklubberne i FCIC. Turen gik til Mikkelborg, og der blev leget på kryds og tværs.  

Ridelejr 2017 - tematur

I sensommeren var vi på en ridelejr med en enkelt overnatning. Turen var ønsket af medlemmerne, og blev sat i værk for at imødekomme at der var længere tid sammen, omkring den fælles interesse. Det var en stor succes, som vi vil gentage igen. 

Teamtur UPS forår 2017

Hvert år arrangere vi en teamtur for vores nye medlemmer, så klasserne kommer afsted og lærer hinanden at kende på tværs. FKUPS teamtur i foråret gik til Mikkelborg, et dejligt sted lige ved vandet.