Klubben Indre by

Klubliv & fællesskab

Gammeltoftsgade 19, 1355 København K - Mail: fkib@fcibch.dk / Klubtelefon: +45 5180 5059

Fritidsklubben Gammeltoftgade i daglig tale FK GAM, ligger på Gammeltoftgade 19, 1355 København K.

I klubben har vi indmeldt 600-800 medlemmer fordelt på klubbens ca. 20 værksteder, opholdsrum, sportsal, teatersal, store haver, tekstil og design værksted, Træ- & grovværksted, keramik- og glasværksted, band og studierum.

Man kan gå i denne klub til man bliver 14 år, derefter kan man starte i vores Ungdomsværk - Brohuset.

Her er masser af mulighed for at trække sig lidt og falde til ro i vores to Lounge, samt at få brændt en masse energi af med et engageret medarbejdere team,

Vi har stort fokus på fælles aktiviteter, turneringer og andet som samler vores børn, på tværs af alle de skoler som vi har tilknyttet vores klub.  

Vores månedsmad fylder en stor del af i børnenes hverdag og fungerer samtidig som et samlingssted for klubbens mange medlemmer, derfor anbefaler vi alle til at gøre brug af vores madtilbud.

Vores pædagogiske medarbejdere deltager løbende i pædagogiske videreuddannelser som er med til at styrke og udvikle vores klubtilbud indenfor omverdens skiftende udfordringer.

Vi glæder os til at se jer i vores skønne klub.

Mvh.

Medarbejderne fra FK Gam.


Et af klubbens bands "Loud Noises" har fået en artikel i Weekendavisen. Læs mere her: https://www.weekendavisen.dk/2019-13/faktisk/gadens-stjerner